Întrebare scrisă E-2662/08 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Turcia şi dispariţiile din Cipru