Cauza F-58/09: Acțiune introdusă la 10 iunie 2009 — Pascual García/Comisia