Întrebare scrisă P-5851/06 adresată de María Sornosa Martínez (PSE) Comisiei. Reforma organizării comune a pieţei (OCP) în sectorul fructelor şi legumelor