Cauza T-225/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 8 iulie 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OAPI — Schwarzbräu (ALASKA) [ Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă ALASKA — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] ]