2007/346/CE: Decizia Comisiei din 16 mai 2007 de acordare a unei derogări cerute de Franța în conformitate cu Decizia 2006/804/CE a Comisiei privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultraînaltă frecvență) [notificată cu numărul C(2007) 2084]