Cauza C-209/07: Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 20 aprilie 2007 — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd