Cauza T-392/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 19 noiembrie 2008 — AEPI/Comisia ( Măsuri provizorii — Decizia Comisiei prin care se impune încetarea unei practici concertate în materie de gestionare colectivă a drepturilor de autor — Cerere de suspendare a aplicării — Lipsa urgenței )