Întrebare scrisă P-5044/09 adresată de Bill Newton Dunn (ALDE) Comisiei. Posibilă încălcare a normelor privind atribuirea contractelor de achiziții publice