Hotărâre pentru aprobarea Normelor de efectuare a actvităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România