Întrebare scrisă E-6234/09 adresată de Diogo Feio (PPE) Consiliului. Politica europeană de securitate şi apărare: perspective şi provocări