Întrebare scrisă E-3862/09 adresată de Marina Yannakoudakis (ECR) Comisiei. Natura 2000