Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoţire pentru Propunerea de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte microentităţile, a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale - Rezumatul evaluării impactului {COM(2009) 83} {SEC(2009) 206}