Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni Dokument li jakkumpanja l- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet - Sommarju tal-valutazzjoni tal-impatt {COM(2009) 83} {SEC(2009) 206}