Bizottsági szolgálati munkadokumentum amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrotársaságok tekintetében történő módosításáról - A hatásvizsgálat összefoglalása {COM(2009) 83} {SEC(2009) 206}