Regulamentul (CEE) nr. 2580/88 al Comisiei din 17 august 1988 de stabilire a normelor de modificare a listei cu anumite soiuri de orez menționate în anexa B la Regulamentul (CEE) nr. 3878/87