Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Δικαστηρίου της 10ης Νοεμβρίου 1987.