Întrebare scrisă E-3197/07 adresată de Charles Tannock (PPE-DE) Comisiei. Drepturile minorităţii creştine din Pakistan