Cauza T-191/11: Hotărârea Tribunalului din 25 octombrie 2012 — Automobili Lamborghini/OAPI — Miura Martínez (Miura) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Miura — Marcă națională verbală și marcă internațională figurativă anterioare MIURA — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Notificare prin corespondență simplă — Norma 62 alineatele (1) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95” ]