Instrucțiuni pentru grefierul Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 11 iulie 2012