Întrebare scrisă E-2928/08 adresată de Caroline Lucas (Verts/ALE) Comisiei. Utilizarea deșeurilor de origine animală în alimentele pentru animale