Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar, għan-nom tal-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Assistenza Alimentari