Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Pagalbos maisto srityje konvencijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu