Regulamentul (CE) nr. 472/2008 al Comisiei din 29 mai 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce privește primul an de bază aplicabil seriilor de timp din NACE Rev. 2 și seriilor de timp anterioare anului 2009, care urmează a fi transmise în conformitate cu NACE Rev. 2, nivelul de detaliere, forma, prima perioadă de referință, precum și perioada de referință (Text cu relevanță pentru SEE)