Întrebare scrisă E-3237/09 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Consiliului. Achitarea unei plăți pentru a scăpa de obligația privind satisfacerea stagiului militar în Grecia