Întrebare scrisă E-1379/09 adresată de Mario Borghezio (UEN) Consiliului. UE trebuie să ceară mai multă transparenţă din partea băncilor europene privind activele toxice, precum şi să asigure faptul că acestea acordă ajutor real pentru IMM-uri