Întrebare scrisă E-4166/07 adresată de Joseph Muscat (PSE) Comisiei. Emisii ale centralelor electrice