Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/872 tas-26 ta' Marzu 2019 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti fir-Renju Unit li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2018 (notifikata bid-dokument C(2019) 2358)