Věc C-287/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d'appello di Roma (Itálie) dne 24. července 2009 — Aduo Pisaneschi v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)