Cauza C-343/08: Acțiune introdusă la 23 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Cehă