Cauza C-394/09: Acțiune introdusă la 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord