Întrebare scrisă P-1371/07 adresată de Konrad Szymański (UEN) Comisiei. Discriminarea persoanelor cu limbă maternă poloneză la scrierea conformă cu originalul a numelor