Regulamentul (CE) nr. 1080/2009 al Comisiei din 11 noiembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume