Vec C-430/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  5. júla 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias – Grécko) – Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis, Ioannis Michail Pikoulas/Epitropi Kefalaiagoras (Smernica 2001/34/ES — Článok 21 — Prijatie cenných papierov na kótovanie — Prospekt — Uverejnenie nesprávnych informácií — Zodpovedné osoby — Členovia predstavenstva)