Întrebare scrisă E-5546/08 adresată de Satu Hassi (Verts/ALE) Comisiei. Utilizarea nămolului de epurare și a mustului de bălegar în agricultură