Regulamentul (CE) nr. 935/2008 al Comisiei din 24 septembrie 2008 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 15 - 19 septembrie 2008 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale