MEDIA 2007 — Dezvoltare, distribuire, promovare și formare — Cerere de propuneri — EACEA/36/08 — Sprijin pentru conectarea în rețea și mobilitatea studenților și formatorilor în Europa