Concluziile avocatului general Rozès prezentate la data de9 iunie 1983.