Regulamentul (CEE) nr. 3557/81 al Comisiei din 8 decembrie 1981 privind clasificarea anumitor mărfuri în cadrul subpoziției 48.07 D din Tariful Vamal Comun$