Întrebare scrisă P-4494/08 adresată de Giovanni Robusti (UEN) Comisiei. Prelevări suplimentare din lapte (cazul C-277/98) — cazul Italiei