Întrebare scrisă E-6103/08 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Programul Visa Waiver pentru statele membre ale UE