Întrebare scrisă E-5265/08 adresată de Chris Davies (ALDE) Comisiei. Degradarea zonelor Natura 2000 din Bulgaria