Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind un spaţiu de libertate, securitate i justiţie: Strategie privind dimensiunea externă, Plan de acţiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Haga (2006/2111(INI))