Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2009. gada 28. septembra sanāksmē saistībā ar lēmuma projektu lietā COMP/39.416 – Kuģu klasifikācija – Ziņotājvalsts: Slovākija