Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė pareikšta 2009 m. rugsėjo 28 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/39.416 – Laivų klasifikacija – Pranešėja: Slovakija