Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 28. syyskuuta 2009 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.416 – Alusluokitus – Esittelijä: Slovakia