Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 28. září 2009 ohledně předlohy rozhodnutí ve věci COMP/39.416 – Klasifikace typu lodí – Zpravodaj: Slovensko