Decizia Comisiei din 9 decembrie 1981 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (82/43/CEE)