Regulamentul (CE) nr. 1157/2007 al Comisiei din 3 octombrie 2007 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Sierra Mágina (DOP)]