2009/883/CE: Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2009 de aprobare a programelor anuale și multianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2010 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe [notificată cu numărul C(2009) 9131]