89/162/EEZ: Odluka Komisije od 10. veljače 1989. o dopuni priloga Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o prijavi bolesti životinja unutar Zajednice$